Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇထႅင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇထႅင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇထႅင်ႈ

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ မီးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢၢင်ႈဢိင်ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၵၢဝ်ႇၼႄး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၼႂ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈဢၼ်ထုၵ်ႇတၢင်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းဢွင်ႇ၊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ယႄးမိၼ်းဢူး လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ဢူးမိၼ်းတူႇ တင်းမူတ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ ၽဵဝ်းမိၼ်းတဵင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈဢဝ်ၶမ်း 7 ၸွႆႉ ဢိၵ်ႇ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 6 သႅၼ် ပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈဢမူႉ (ၶတီး) လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ယင်းထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးပႃး ၵၢၼ်ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ လွင်ႈၵႃႈၶၢတ်ႈတီႈလိၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်း တေႃႇၶိၼ်ႇၵျီႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈသုမ်းငိုၼ်းၼမ်ထိုင် 5,200 လၢၼ်ႉပျႃးၼႆ လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 6 ဢမူႉ (ၶတီး) မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် Walkie-talkie  ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ် (License) ၼၼ်ႉဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း၊ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈႁၢမ်ႈမၢႆမီႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၵႂၢမ်းလပ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း