Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ

ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ

0
ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ
Credit : Photo owner

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 June 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လၢတ်ႈပႃးလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉၸႃႉပဵၼ်ယူႇၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သွင်မိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈထိုင် ၶွင်ႇသီသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ႁူမ်ႈပႃး ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် တီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် Toshimitsu Motegi လႄႈ Nobuo Kishi လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆးသေ သွင်မိူင်းလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်လၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇသေ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢၼ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇလူင်း ယူႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၽွင်းလူင် သွင်မိူင်းၼႆႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းမုတ်ႇသလိမ်ႇ ဢၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိၼ်ၵျၢင်း (Xinjian) မိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း ၼႆသေၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၸုမ်းဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ၸုမ်း UNHCR ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိၼ်ၵျၢင်း (Xinjian) ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈယႃႉလူႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း