Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶီႇလူတ်ႉၵႃး VIGO 4 လမ်းသေ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ (1) လုင်းသေႃးမၢတ်ႈ ဢႃႇယု 65 ပီႊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ ပူႇသေႃးၵၢင်ႈ+မႄႈၼၢႆးၸိုၼ်ႈ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ်၊ (2) ပႃႈမျႃႉဢုင်ႇ ဢႃႇယု 55 ပီႊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ ပူႇသၢင်ႇ+ၼၢႆးၸိုၼ်ႈၶမ်း တီႈယူႇဝၢၼ်ႈလီႈ၊ (3) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း ဢႃႇယု 27 ပီႊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ လုင်းမူဝ်းၵျေႃႇ+ပႃႈပီး တီႈယူႇဝၢၼ်ႈလီႈ၊ (4) ၸၢႆးပီး ဢႃႇယု 25 ပီႊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ လုင်းၼွင်ႉၽိတ်ႈ+ပႃႈၽွင်းၵျီႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈလီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈတီႉၺွပ်း၊ သမ်ႉတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၽၢႆႇလင်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်မႆႈၶေႃး တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ် May 2021 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် SSPP/SSA ၊ KIA ၊ TNLA ၊ MNDAA ဢိၵ်ႇတင်း  ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းပူဝ်ႇမူၼ်း ၵဵပ်းၶဝ်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းထုင်ႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပေႃးႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးသမ်ႉၵူဝ်လႆႈၵႂႃႇယိုဝ်းသိုၵ်းတႆးၶိုၼ်းလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း