Home ၶၢဝ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တိူဝ်းၼမ်ႁႅင်း

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တိူဝ်းၼမ်ႁႅင်း

0
223
https://tai.taifreedom.com/?p=19064

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇပူၵ်းပွင်လႆႈလႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေတိူဝ်းၼမ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈရႃႇၸဝတ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNODC) ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းလူင်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈထႅင်ႈလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်းပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈၼႆၸိုင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸၢင်ႈတိူဝ်းၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်သေၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇယဝ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းထီႉ 2 ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈ လႄႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈလမ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႉသူင်ႇယႃႈၵႂႃႇၶၢႆၸူး ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵုၼ်ဢေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း UNODC ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ပီႊ 2014 မႃး ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈလမ် လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း(4) လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ဢမ်ႇမီးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႆႈလီလႄႈ ၸၢင်ႈတေဝူၼ်ႉၶိုၼ်း တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Jeremy Douglas တူဝ်တႅၼ်း UNODC ပိုၼ်ႉတီႈဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ − ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ တႃႇတေလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇႁႃႉၼႆၵေႃႈ ယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလပ်ႉလၢႆလၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈၼႆႉ ႁႃငိုၼ်းလႆႈငၢႆႈလႄႈ မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင် လႄႈ မိူင်းယၢင်း တေဢွၼ်ၵၼ် တိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈ ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမႃႉလႄႈ ၽၢၼ်ႇတၢင်းမိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းထႆးသေ သူင်ႇဢွၵ်ႇၸူးလုမ်ႈၾႃႉ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းလၢဝ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ သၢၼ်ၶေးမီး၊ ၼမ်ႉယႃႈ acid တင်းၼမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ႁုင်တူမ်ႈယႃႈတီႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေလမ်းၸွမ်း ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း