Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင်ယိုဝ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင်ယိုဝ်းၵၼ်

0
141
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင်ယိုဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10 May 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဢလေႃႇပွမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတေႃႉၽူင်းယၢၼ် မိူင်းၶၢင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၼမ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင်ယိုဝ်းၵၼ်
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ဢဝ်ၼႂ်း Google”

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kachin News Group ဝႃႈ− မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 04:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ပႆၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆ ဢလေႃႇပွမ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်ၽၢင်ဝႆႉၸွမ်းတၢင်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 5 ပွၵ်ႈ/ဢွင်ႈတီႈ၊ ယူႇၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ် လႄႈ တေၶိုၼ်ႈၵေႃႈယၢပ်ႇ တေထွႆၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈသေ ၶမ်ယူႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆႉ − ဝႃႈၼႆ။

ၵွင်းလွႆဢလေႃႇပွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတေႃႉၽူင်းယၢၼ်ၼႆ သိုၵ်းၶၢင် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 March 2021 သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်လႄႈ သုမ်းပႃးလွႆဢလေႃႇပွမ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်တပ်ႉၵဝ်ႇသိုၵ်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း