Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ 13% ၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ 13% ၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း

0
ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ 13% ၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း
Credit : Photo owner

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Nikkei Asia လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းဢွၵ်ႇမႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်တင်ႈဝႆႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇႁူဝ်ႇပၢၵ်ႇသိပ်းသၢမ် (13%) ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတင်းသဵင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၾႆးပိူင်းထွင်ႇႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁႅင်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ် ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လိူဝ်သေ ဢၼ်လူႉသုမ်းယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၼွၵ်ႈမိူင်း 10 မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းၶေႃႈမုၼ်း ထၢမ်တွပ်ႇသေလၢတ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇသၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၼႆႉ တွပ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလႆႈ ယူပ်ႈယွမ်းလူင်းၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ ႁူဝ်ႇပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်းႁႃႈ (75%) ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတွပ်ႇ တႃႇႁူဝ်ႇပၢၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈ (25%) ၵေႃႈတွပ်ႇဝႃႈ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းထိုင်ၸဵတ်းသိပ်းႁႃႈ (50% – 75%) သေ ဢၼ်တွပ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ၼၼ်ႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈ (5%) ၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ 

ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႆႈယူပ်ႈလူင်းႁႅင်း တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်းၸဵတ်း (77%) ၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ယေးငိုၼ်းလႆႈထူပ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈ သူင်ႇငိုၼ်းပၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ယွၼ်ႉဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၶၢတ်ႇ လႄႈ ယွၼ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈတွပ်ႇ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်းၵဝ်ႈ (39%) ၼႆႉၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်း တေႃႇထိုင်သဵင်ႈပီႊၼႆႉသေ ၸင်ႇၵွႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆသေ ၽူႈၶဝ်ႈတွပ်ႇ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်းသၢမ် (33%) ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တွပ်ႇဝႃႈတေဢမ်ႇတိူဝ်းၽိူမ်ႉ လွင်ႈလူင်းတိုၼ်းထႅင်ႈ တေထိင်းသိမ်းဝႆႉ မွၵ်ႈၼႆသေၵွၼ်ႇလႄႈ ၽူႈတွပ်ႇတႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းႁႃႈ (15%) ၼႆႉတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေလူတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈထိုင်လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2021) ယဝ်ႉသေ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းပႆႇလီၶိုၼ်ႈမႃးၼႆၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်တေၵိုတ်းယိုတ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းတင်းသဵင်ႈ၊ တေၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵူႈယိမ်ၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်းတင်းသဵင်ႈ တေလူတ်းပႃးၵၢၼ်ငၢၼ်း လူတ်းပႃး ငိုၼ်းလိူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈႁႅင်းသေ ဢၼ်တေမႃးလူင်းတိုၼ်းမႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ Telenor ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Telenor သေ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ လႆႈသုမ်းယူႇမွၵ်ႈ 782 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း