Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လိူၵ်ႈလၢႆးၽွင်းတၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လိူၵ်ႈလၢႆးၽွင်းတၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉ လၢႆးတၢင်းၽွင်းတၢင်သေ သွင်မိူင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း မိူင်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ် ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ႇၵုမ် ၸုမ်း 7 မိူင်း (G7) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken ၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

Credit : Photo owners
Credit : AFP

Antony Blinken လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မုင်ႇမွင်းဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေလိူၵ်ႈ ဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးတၢင်းၽွင်းတၢင်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေသိုပ်ႇ ယၢင်ႈၸူးလႆႈယိူင်းမၢႆ လွင်ႈတေလူတ်းယွမ်း မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ Anotony Blinken လႆႈႁူပ်ႉတၢင်း ၽွင်းလူင် မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ Dominic Raab သေ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပႃး လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယူႇတီႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တႅပ်းတတ်းလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၺ်းဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆးလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တေပႂ်ႉတူၺ်းဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေတွပ်ႇၶိုၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် သေဢမ်ႇၵႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈမႃး ၶဝ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်တေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Joe Biden ၼႆႉ ဝၢႆးသေ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ Donald Trump မႃးယဝ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈမႄးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း မူႇပိူင်ပေႃႇလသီႇ ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တင်းတၢင်းသဵင်ႈယူႇသေ ၶိုၼ်းမႄးတမ်းဝၢင်းပေႃႇလသီႇ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢၼ်မႂ်ႇယူႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈၵၢၼ် မိူင်းတေႃႇမိူင်းၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ တေဢၢၼ်းၸႂ်ႉ လၢႆးၽွင်းတၢင် ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လႄႈ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးမၼ်းၵေႃႈ တေၸႂ်ႉ Video Conference တၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆးသေ  ဢၢၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး ၽူႈဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Kim Jong Un ၼၼ်ႉယူႇၶေႃႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments