Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ ဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈႁွင်ႉမေႃယႃ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းၵၢၼ် မႃးၸွႆႈယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် COVID-19

ဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈႁွင်ႉမေႃယႃ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းၵၢၼ် မႃးၸွႆႈယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် COVID-19

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး  တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း 300,000 – 400,000 သေ မေႃယႃဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉလႄႈ လႆႈႁွင်ႉမေႃယႃမႂ်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းၵၢၼ် မႃးၸွႆႈ ႁပ်ႉမိုဝ်းယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 300,000 – 400,000 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ၸွမ်းႁူင်းယႃၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးမေႃယႃၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉသေ ထိုင်တီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉၽိုၵ်းၵၢၼ်မေႃယႃ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွႆႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် လူၼ်ႉႁူင်းယႃဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူႇၼွၼ်းၵူၼ်းပဵၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈၸွႆႈလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် (ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမူတ်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

 Dr. Mekund Penurkar လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃႈၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ လၢႆဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် မႄႈၶႃႈ လႄႈ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈၵေႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁူင်းယႃမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၽႃႈဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်လူင်ၼႆႉသေ ပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ယွၼ်ႉၵဝ်ႈၶႃႈ မီးတူဝ်ထူပ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit: AFP

တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မႃႇတိယ ပရႃႇတဵတ်ႉ (Madhya Pradesh) ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 34 ပီႊ လႆႈဢဝ်တဝ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ မတ်ႉၵိုၵ်းၸပ်းလူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ (TAXI) သေ တေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း တႃႇတေၸၢင်ႈလူတ်ႉႁူင်းယႃ မႃးႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လူႉသဵင်ႈတၢႆၵွၼ်ႇ လူၺ်ႈတီႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈၸွႆႈလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် (ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ) ၼႆ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃသေ လူႉသဵင်ႈတၢႆပႅတ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ဢဝ်တဝ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၵိုၵ်းဝႆႉတီႈလူတ်ႉသၢမ်လေႃႉၼႆႉသေ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: AFP

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 355,828 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 20,282,833 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3,438 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 222,408 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 16,613,292 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 33,230,992 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 591,514 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 25,908,684 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 14,791,434 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 408,829 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 13,336,476 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 154,203,029 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,227,451 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 131,628,616 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments