Internet ၼႂ်းၾူၼ်း လဵၼ်ႈလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ႉ VPN ယူႇ

0
157

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈၼႅတ်ႇ (Internet) ၼႂ်းၾူၼ်းၽႂ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ႉ VPN ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Internet ၼႂ်းၾူၼ်း လဵၼ်ႈလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ႉ VPN ယူႇ
Photo -ဢဝ်ၼႂ်း Google

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ပိၵ်ႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ လႄႈ Internet ၼႂ်းၾူၼ်းႁဝ်းသေတႃႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽႄၼိူဝ် Social Media ယူႇၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉလႆႈႁၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ VPN သေ ႁၼ်ၶိုၼ်ႈ Online လႄႈ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်၊ လႅင်းၾူၼ်းတႄႉပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁိုင်ယဝ်ႉ − ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၼုမ်ႇထဝ်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢဝ်လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် Social Media သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Internet ၼႂ်းၾူၼ်း လဵၼ်ႈလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ႉ VPN ယူႇ
Photo – AAPP

ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇႁူႉလႆႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် လွင်ႈပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် Social Media ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၵ်ႉမႃး ၸဵမ်လႅင်းၾူၼ်း၊ Internet ၼႂ်းၾူၼ်း လႄႈ  Wifi ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 တႄႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီး 766 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်မီး 3,614 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း