Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ယွမ်း 6 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တီႈမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ  ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်၊ ဝဵင်းၸႄႈၵႅင်း၊ ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး၊ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႉၺွပ်း ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ 1 ၵေႃႉ လႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 2 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် 1 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းဝတ်ႉလတ်ႉ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ဢဝ်ၵွင်ႈ Sniper ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၽူဝ်းထူး ဢႃႇယု 20 ပၢႆ တီႈယူႇပွၵ်ႉမျၢၼ်ႇမႃႇယႅတ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ပၢႆ၊ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်သမ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တင်ႈၸႂ်ႁေႃႈၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 2 May 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 765 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ မီးထိုင် 4,609 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈသေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – BBC

Photo – CJ

Most Popular

Recent Comments