Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း (UN) တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း (UN) တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆသေ ၶရိတ်ႉသ်တိၼ်း သႃႇရႃႇၼႃႇ ပိူဝ်ႇၵိၼ်ႇၼႃႇ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ ၽူႈၼမ်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သီႇလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Post Today ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶရိတ်ႉသ်တိၼ်း သႃႇရႃႇၼႃႇ ပိူဝ်ႇၵိၼ်ႇၼႃႇ (Christine Schraner Burgener) ၽွင်းတၢင်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (UN) ဢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး တီႈၵုၼ်ဢေးသျုး တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွႆႈၵၼ်ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 April 2021 သေတႃႉ ၵူၺ်းၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း (UN) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝၢင်းဝႆႉ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶွင် ၽွင်းတၢင်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (UN) ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ မိူဝ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး လႄႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ တူဝ်တႅၼ်းဢၼ်ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉ ၶရိတ်ႉသ်တိၼ်း သႃႇရႃႇၼႃႇ ပိူဝ်ႇၵိၼ်ႇၼႃႇ ယင်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း တူဝ်တႅၼ်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဢေးသျုး ၼႆႉထႅင်ႈယူႇ တွၼ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆႉ  ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇယူႇ တႂ်ႈၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်း လႆႈထႅင်ႈယဝ်ႉသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃး ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 April 2021 မီးၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 706 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments