Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းမေႃယႃ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းယူတ်းယႃပၼ်လုၵ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းမေႃယႃ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းယူတ်းယႃပၼ်လုၵ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

မေႃယႃဢၼ်ယူတ်းယႃၽၢႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈလုမ်းတြႃး ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းယူတ်းယႃပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃ ဢူင်းဢူင်းယီႇ ဢႃႇယု (57) ပီႊ ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ Clinic (သေးၶၢၼ်း) သေယူတ်းယႃပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ April 2021 ၼႆႉ မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁွင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇယူႇလီ ၵႂႃႇႁႃမေႃယႃဢူင်းဢူင်းယီႇတီႈ Clinic ၵူၺ်းၵႃႈ မေႃယႃဢမ်ႇယွမ်းယူတ်းယႃပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၵႂႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဢမူႉၶတီး တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ဢၼ်ပဵၼ်ဢမူႉသေႃႇသူၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 April 2021 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈႁွင်ႉဢဝ်တူဝ် မေႃယႃဢူင်းဢူင်းယီႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတေႃႇသူႈဢမူႉၶတီးၼႆသေတႃႉ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းသင်ၼႆသေ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈလႃးလႃး။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 9 April 2021 ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ထႅင်ႈၽူႈၸၢႆး (7) ၵေႃႉ ဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇပႂ်ႉၽၢႆႇၼႃႈ Clinic သေတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် မေႃယႃ ဢူင်းဢူင်းယီၵႂႃႇသေ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉယူႇ တီႈၶွၵ်ႈၶင် ဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 April 2021 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မေႃယႃၽၢႆႇၶဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း ယွၼ်ႉယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မေႃယႃၽၢႆႇၶဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူတ်းယႃၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉသေ ႁေႃႈၵႃးပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်ပွတ်းတၢင်း ႁိမ်းဝဵင်းမျွၵ်ႉတၵူင်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁႄႉၵႃးၵိုတ်းသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းၵႃး တၢင်းၼႂ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ပေႃးၸွတ်ႇၸေးၵႂႃႇမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းမေႃယႃ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းယူတ်းယႃပၼ်လုၵ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
Myanmar soldiers stand guard on a road amid demonstrations against the military coup in Naypyidaw on February 17, 2021. (Photo by STR / AFP)

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး ဢႅပ်ႇငိုၼ်းဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႈၽၢႆႇတၢင်းၼႃႈ ႁိမ်းၸဝ်ႈၵႃးသေ ထၢမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်ႁႃႉၼႆသေယဝ်ႉ မေႃယႃတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်မေႃယႃ ဢၼ်ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၼႆလႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၼႆသေ သိမ်းဢဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢႅပ်ႇငိုၼ်းမေႃယႃၵႂႃႇ တႃႇ 200,000 (သွင်သႅၼ်) ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေလႆႈငိုၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈၵႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း၊ ယႃႉလူႉလႅဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တူဝ်ၶိုၼ်းၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11  April 2021 (လိူၼ်သီႇလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 706 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 April 2021 ၼၼ်ႉ ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 248 ၵေႃႉၵူၺ်း ႁူမ်ႈပႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments