Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ ၶႄႇ တိုၵ်ႉယွမ်းႁပ်ႉ Sinovac ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈမွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်း (50%) ၵူၺ်း

ၶႄႇ တိုၵ်ႉယွမ်းႁပ်ႉ Sinovac ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈမွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်း (50%) ၵူၺ်း

ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းၶႄႇ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Sinovac မီးၽွၼ်းလီၸၼ်ႉတႅမ်ႇ လႅပ်ႈတေလႆႈႁႃယႃႈယႃတၢင်ႇဢၼ် သမ်းၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Aljazeera ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ COVID-19 ဢွၵ်ႇမႃးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယႃႈယႃ Sinovac ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽွၼ်းလီယႃႈယႃ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉပၢၼ်တႅမ်ႇဝႆႉယူႇ လုၵ်ႉတီႈဢၼ်ဝႃႈ သင်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း တေလႆႈၶႅၼ်ႈၵၼ်သွင်ဝူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် (14) ဝၼ်းသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇသမ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆၼၼ်ႉ သင်ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်လႆႈ မွၵ်ႈသၢမ်ဝူင်ႈၼႆ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တေမီးၽွၼ်းလီလိူဝ်သေၵဝ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တေလႆႈမီးၽွၼ်းလီ တီႈတႅမ်ႇသုတ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ်ႁႃႈသိပ်း (50%)၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႈယႃ Sinovac ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ သူင်ႇၶၢႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ်သေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းယဝ်ႉႁူႉဝႃႈ ၽွၼ်းလီယႃႈယႃၼႆႉ မီးမွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်း (50.4%) တေႃႉတႄႉမီးၽွၼ်းလီၵူၺ်း၊ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ  Pfizer-BioNTech ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽွၼ်းလီယႃႈယႃမီးၼမ်ထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းၸဵတ်း (97%) ဝႃႈၼႆ။

Photo:AP

Gao Fu ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မိူင်းၶႄႇ (China Centers for Disease Control-CDC) လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၶျႅင်းတူး (Chengdu) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 April 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Sinovac ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီပဵင်းပေႃး တႃႇႁႄႉၵင်ႈလႆႈၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ တေသိုပ်ႇၶူၼ်ႉႁႃလၢႆးတၢင်း တေႃတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၽၢႆႇထႅၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ လီလိူဝ်သေၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် တႄႇၵူတ်းထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆပီႊ 2019 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈဝႆး လႄႈ တေႃႇထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 April 2021 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တင်းမူတ်းၵူၺ်းမီး 90,426 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 4,636 ၵေႃႉ ယူတ်းယႃ ၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ 85,495 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ်လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇဝႆႉၼမ်သေ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းထႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တေလႆႈဝႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်သေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (2) လႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo:Reuters

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 April 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 985 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 33,610 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 97 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃႁၢႆၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 28,248 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments