Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ KNU ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ KNU ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈထဝႄႇ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thoolei News ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၸုမ်း (4) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႅတ်ႉတႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈထဝႄႇ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ-103 ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တဵင်းပူဝ်ႇပူဝ်ႇ၊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵျေႃႇထုၼ်းတူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 37 ၵေႃႉသေ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ တေၵႂႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ငိုၼ်းလိူၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် တီမႄးတၢႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေတႃႉ သမ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ် တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း (4) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KUN) လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 April 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:30 မူင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ် ဢွင်ႈတီႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇၵူၼ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ မေႃးထႃႇသေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈဝၢၼ်ႈမေႃးထႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 March 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU တူင်ႉၼိုင်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆး   ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – AFP/KC

Most Popular

Recent Comments