Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပဵၼ်ပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီးတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်ပႃးၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၽွင်းလူင်တိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 3 February 2021 မႃးၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ ၵူၺ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢင်ရႃႇပႃႇသေ ပိုတ်းယိုဝ်းယႃႉၽျၢၵ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 16 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် 248 ၵေႃႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ၊ ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၵူၺ်း ၼႆသေဢမ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် CDM ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢၼ်ယႃႉလူႉလႅဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း Country Destroyer Movement လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈတႄႉမၼ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် CDM ၼႆႉမီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Civil Disobedient Movement ပဵၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢၵ်ႈထဵင်တုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 ၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယု 19 ပီႊ မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 500 ပၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း ဢဝ်တင်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဝီးတီးဢူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းယူႇၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၵ်ႈထဵင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တႄႉဢဝ်တင်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈဝီးတီးဢူဝ်းသေလၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢင်ရႃႇပႃႇ လႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃး မၢၵ်ႇပွမ်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းၼႄထႅင်ႈဝႃႈ − လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇတြႃးသေ ၸင်ႇလႆႈ ၵုမ်းထိင်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 April 2021 ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 598 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် 2,847 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments