Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း သိုၵ်း TNLA တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်း TNLA တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်း TNLA တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 60 mm ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ သေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ သိုင်ႇၶွၵ်ႈမူၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ သတ်းလဵင်ႉ ဝူဝ်းၵႂၢႆး မူ မႃ ၵႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 60 mm ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်း TNLA တူၵ်းသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ သိုင်ႇၶွၵ်ႈမူၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ သတ်းလဵင်ႉ ဝူဝ်းၵႂၢႆး မူ မႃ ၵႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်း TNLA တူၵ်းသႂ်ႇသေ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ သိုင်ႇၶွၵ်ႈမူ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆလႄႈ  ၽၢႆႇၶႄၾႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉႁူတ်းၶႄၾႆးယဝ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾႆးၸင်ႇတေမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်း TNLA တူၵ်းသႂ်ႇသေ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁႅင်းလႄႈ သိုင်ႇၶွၵ်ႈမူတႄႉ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၵိုတ်းလိူဝ်သဝ်မၼ်းၵူၺ်း၊ မူ ၵႆႇ ဢၼ်လဵင်ႉဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆတင်းၼမ်၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊   ဝူဝ်းၵႂၢႆး လႄႈ မႃ ဢၼ်ပဵၼ်သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 60 mm သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments