Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈလိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶၢင်ၼၼ်ႉၼႆသေ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ ပၼ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ယူႇၵူႈတီႈတီႈဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ ဢၼ်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းဢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၸႄႈၼႃး (မြစ်ကြီးနားမြို့) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၸုမ်းဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ႁိမ်ဢဝ် ဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁင်းၵူၺ်းၶဝ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၶေႃႈသင်ႇၶဝ် သင်သေလွင်ႈလႄႈ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငၢမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၶွတ်ႈၽွတ်ႈပၼ်ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းယူႇ 13 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၶၢင်ႇ ဢူးၽေႃႇလႃၵၼ်ၽၼ် ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း၊ တေႃႇပွၵ်ႉၵျႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼႆႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင် လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၶၢင် ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်တင်း တိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ၵေႃႈ ယင်းလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၸႄႈၼႃး (မြစ်ကြီးနား)၊ ဝဵင်းမႂ်ႇ (ဝိုင်းမော်)၊ ၽႃၵၢၼ်ႉ (ဖားကန့်)၊ မၢၼ်ႈမေႃႇ (ဗန်းမော်) ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၼ်ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ပလၼ်မႆ ဢၼ်ယူႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လူႉၵွႆတူၵ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၵူၺ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် ၸုမ်းဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶဝ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တေႃႇပွၵ်ႉၵျႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ ဢၼ်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉၶဝ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈသင်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉၶဝ်ၼႆႉ ၵူၺ်းတေႁဵတ်းပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈလိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇလႄႈ မိူဝ်ႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶၢင်တူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸွႆႈပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

တေႃႇပွၵ်ႉၵျႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေႁၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ၸႂ်တေႁတ်းလိူဝ်သေ သင်ဢမ်ႇထိင်းၸႂ်လႆႈၼႆ တေၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉႁႅင်းၵႂႃႇယူႇလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈလႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တႃႇလႆႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် လႄႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸွႆႈထိင်းပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉၼႆႉၼႆလႄႈ တေႃႇပွၵ်ႉၵျႃႇၵေႃႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉၶဝ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ သင်ႇသေ ၵူၺ်းတေပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၸွႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ ၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ ၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းငူပ်ႉငီႉၼႆႉသေ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈၶင်ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ ယွၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တေႃႇပွၵ်ႉၵျႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်းၼႆသေတႃႉ ၵေႃႈ ၸုမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ တီႈၼႂ်း တိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ။

မိူဝ်ႈပႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢၼ်ၼႆႉ တေႃႇပွၵ်ႉၵျႃႇ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် (ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ − KSPP) ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇသေလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃႇတီႇၼႆလႄႈ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပႃႇတီႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉၼႆသေ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ တီႈၼႂ်း တိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၵူႈတီႈ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈသေ ဢွၼ်ၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းယူႇၵူႈဝၼ်း မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments