Wednesday, April 14, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook လႄႈ Instagram

ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook လႄႈ Instagram

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook လႄႈ Instagram ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ လွင်ႈႁဵတ်းႁုၵ်းႁၢႆႉၸႃႉ ထိုင်တီႈၵူၼ်းပေႃးလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးလႄႈ Facebook ၸင်ႇလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook လႄႈ Instagram ၼႆယဝ်ႉ။ 

ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook လႄႈ Instagram သေဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်ငၢၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁုၵ်းႁၢႆႉၸႃႉ ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook လႄႈ Instagram ယူႇယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းၵမ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶွပ်ႇမၢႆမီႈ Facebook ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Most Popular

Recent Comments