Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း မီးၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်း ပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႈၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး

မီးၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်း ပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႈၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် မီးၵူၼ်း ၼႂ်းတိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်း ပွၵ်ႉ ဢိူင် ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး လူၺ်ႈဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၽႂ်မၼ်း လႆႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈလၢႆးလိူၵ်ႈတၢင်ႈ ၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇပႃးသဵင်ၵၢင်ၸႂ် လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်း ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈသွင် လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် February 2021 မႃးၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ လႄႈ ယုၵ်ႉၶၢႆႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ/ ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ။

ယွၼ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မၼ်းတလေး၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ ဢေႇရႃႇဝတီႇ ႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉၼႆသေ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ပႃႈၼႃႈလုမ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ၊ တွႆႇမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႇ လႄႈ လိုပ်ႈလမ်းပႅတ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈၸူႉတုမ်ၵၼ် တင်ႈတေႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းသေ ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ၶဝ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းပႃးၸွမ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးယင်းဝႃႈ ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႈၽွတ်ႈမၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းႁၼ်ထိုင်ပႃးဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉလႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တေပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တေလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ တေပၼ်ႁႅင်းဢီး ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ပႃႈၼႃႈလုမ်းပွၵ်ႉသေ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇ တွႆႇမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ “ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး” ဝႃႈၼႆယူႇသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 February 2021 ၼႆႉၵေႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မင်ပွၵ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ယင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၶတ်းသေႃးပိၵ်ႉပႅတ်ႈလုမ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ယင်းႁဵတ်းပၢႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ပွၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႉဢၼ်တေဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆသေ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႈၵူႈၵေႃႉ  ဢမ်ႇလူဝ်ႇၽႂ်မႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇ မႃးပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်းမီးၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႈၽွတ်ႈပၼ်ၼႆသေ တွႆႇမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႇ လိုပ်ႈလမ်းပႅတ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်မႃးမီးယူႇ ၼႂ်းလုမ်းပွၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸႄႈမိူင်းယၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်မႂ်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၼပ်ႉထိုဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇသေ မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ်ၵူၺ်း တီႈၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ ပႃႇၵိူဝ် ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းမျွင်းမျႃႉ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၵေႃႈ ယင်းဢွၵ်ႈလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ ယင်းပႆႇယူႇတႂ်ႈမိုဝ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၶိုၼ်းၼႆၸိုင် ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းဢဝ်လႄႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းသဵင်ႈသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇသင်မႃးၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမီး ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တေလႆႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၽွင်ႈၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments