Wednesday, April 14, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် မီးၼၼ်ႉသေ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၽႃႈယၢင် တၢင်းၵႂၢင်ႈ 6×6 လႄႈ 9×9 ႁူမ်ႈ 410 ၽိုၼ်၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 12 ထူင်၊ ၽႃႈမႆ 100 ၽိုၼ်၊ ပႃၼဝ်ႈတမ် 100 ဢႅပ်ႇ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း 390 ႁူဝ်၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 6 ထူင်၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် 2 ထုင်၊ ၽႃႉလူင် 30 မၢၵ်ႈ၊ ဢဝ်ဢီႇမဵတ်ႈ 2 ၸေႃး  ႁဵတ်းပလၶျွင်ႇ လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,500,000 ပျႃး (သၢမ်လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢဝ်ဢီႇမဵတ်ႈၼိုင်ႈၸေႃးၶိုင်ႈသေ ႁဵတ်းပလၶျွင်ႇ လႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း 250 ႁူဝ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 600,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢိၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ  ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments