Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတႃႇထုၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတႃႇထုၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၽိုၼ်လိၵ်ႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုၼ်ၽႄႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇၼိူဝ် Social Media ဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ဢူးဝိၼ်းသျဵင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ဝၼ်းထီႉတႄႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ဢူးဝိၼ်းသျဵင်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်ပေႃႇလသီႇ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉမီးဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ တႃႇထုၵ်ႈငိုၼ်းပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉတင်းမူတ်းသေ ပုၼ်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ်မၢင်ဢၼ်တႄႉ တေထုၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်လိူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတႃႇထုၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ၽိုၼ်လိၵ်ႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ သူင်ႇၸူးထိုင် ဢူးဝိၼ်းသျဵင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၽိုၼ်လိၵ်ႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မႃႇရီႇယမ်ႇ ၵျေႇ ၶျိူဝ်ႇမႅၼ်ႇ (Mariam J. Sherman) ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လႄႈ မိူင်းလၢဝ်း ၵေႃႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်မိူၼ်မၼ်းၵေႃႈ သူင်ႇၸူးထိုင် ၽွင်းလူင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ (ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း)၊ ဢူးဢွင်ႇၼၢႆႇဢူး (ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း)၊ ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇလၢႆႇ (ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း)၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတႅတ်ႉၶၢႆႇဝိၼ်း (ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း) ႁူမ်ႈတင်း ဢူးမျိၼ်ႉၵျႅင်ႇ (ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း−လဝၵ) ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တႄႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments