Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵျုႇမၼီႇ လႄႈ ပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) ၼမ်ႉၼၵ်း 23 တၢၼ်ႇ

ၵျုႇမၼီႇ လႄႈ ပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) ၼမ်ႉၼၵ်း 23 တၢၼ်ႇ

0
ၵျုႇမၼီႇ လႄႈ ပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) ၼမ်ႉၼၵ်း 23 တၢၼ်ႇ
AFP

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵျုႇမၼီႇ လႄႈ ပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) ဢၼ်ယူႇၼႂ်း သၢႆမၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ် 23 တၢၼ်ႇ တေလႆႈဝႃႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈယိုတ်းလႆႈမႃး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းၵျုႇမၼီႇ လႄႈ မိူင်းပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈတႃႈႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ မိူင်းတေႃႇမိူင်း တႃႇ 2 ဢွင်ႈတီႈသေ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) ၼမ်ႉၼၵ်း 23 တၢၼ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1,820 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) တင်းမူတ်းၼႆႉ မီးပၢႆတၢင်းတေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆ တီႈမိူင်းၼေႇထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ၊ လွင်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် မိူင်းတေႃႇမိူင်းသေ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢၼ်ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်သုတ်း လႄႈ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ယႂ်ႇၼမ်သုတ်း ၼႂ်းယူးရုပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းၵျုႇမၼီႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်သေ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) တင်းၼမ် ၼမ်ႉၼၵ်း 16 တၢၼ်ႇ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႈၶွၼ်ႇတဵၼ်ႇၼိူဝ်ႇ (Container) တႃႇ 5 တိူၵ်ႈ လူၺ်ႈလုၵ်ႉတီႈ မိူင်းပႃႇရႃႇၵႂၢႆးယ် (Paraguay) သေသူင်ႇမႃး၊ ပုၼ်ႈတႃႇ ၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) ၼမ်ႉၼၵ်းထႅင်ႈ 7.2 တၢၼ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ ယိုတ်ႉလႆႈတီႈတႃႈႁိူဝ်း Antwerp မိူင်းပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇသေ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းၼေထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈထၢင်ႇထိူမ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

PHOTO – REUTERS

ၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်၊ ၽူႈသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၶူဝ်းၶဵၼ်း (Cocaine) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇၶဝ်လႄႈ  ဢဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်းပိူင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ထိုင်တီႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းပႃးလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းၵျုႇမၼီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶဵၼ်း  (Cocaine) ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ လႄႈ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼမ်သုတ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉယိုတ်းလႆႈၼမ်တၢၼ်ႇၼႆႉသေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Exit mobile version