Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး လွၵ်ႇငိူတ်ႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တေဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး လွၵ်ႇငိူတ်ႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တေဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းၼမ် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေ တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Civil Disobedience Movement ၼၼ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တေဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်သေပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း CDM ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်တေဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေ ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်၊ တေထုၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈဝၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွင်းၼင်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း CDM ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉဝႆႉလူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇတူၵ်းၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ CDM ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယိူင်းမၢႆႁဝ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈမိပ်ႇငႅၼ်း ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်း၊ တီႈတႄႉမၼ်း ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၶႃႈလူး ငိုၼ်းလိူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇလေႃႇ၊ ၶဝ်တိုၼ်းမိပ်ႇငႅၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၺ်း၊ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဝူၼ်ႉဝႆႉလွင်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ပဵၼ်သင်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေတိုၵ်းတေႃးတေႃႇသူႇၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယိူင်းမၢႆႁဝ်းၵူၺ်း၊ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇၵိုတ်းယင်ႉငိုၼ်းလိူၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် CDM သေဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သေ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် CDM ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်၊ ၸၼ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်၊ မၢႆၾၢင်ပိုၼ်းတူဝ် လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်မၢႆတွင်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် CDM ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ လွင်ႈတၢင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉသင်သေ လိုဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် CDM ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈသေ တၢင်ႇၼိူဝ် Social Media ႁူမ်ႈပႃး ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵဵဝ်ႇယုင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments