Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်း Cyber တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်း Cyber တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢၼေႃးၼီးမၻ်ႉသ် (Anonymous) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသိုၵ်း တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈသၢႆႇပိူဝ်ႇ Cyber ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်း Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼိူဝ် Twitter ဝႆႉဝႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်း Cyber တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇတေတုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉႁွင်ႉဝႃႈ #OpMyanmar ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ Anonymous ၼႆႉ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင်သင် ၶဝ်ႈႁႅၵ်ႉၵုမ်းထိင်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ ယေးငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ဗဟိုဘဏ်)၊ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢႆလၢႆဢၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉမၢင်ဢၼ် ဝၢႆးလင်မႃး ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ တေယိူင်းၸူး ဝႅပ်ႉသၢႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ႁူမ်ႈတင်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ dsinfo.org ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁဵတ်းၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇၽိတ်းပိူင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်း Cyber တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸုမ်း Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုမ်ႈၾႃႉပေႃးတေလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉပၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ BitHub သေ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ Anonymous ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်  ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းလွႆးဢၢမ်းၼၢတ်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ သိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃး တေႃႇသူႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇ လႄႈ ယႃႇပေဝူၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈယူႇႁင်းၶေႃၶေႃၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်လုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶိုတ်းတၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၸဢ တတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် လႄႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေယဝ်ႉ လေႇႁႃၸွပ်ႇသွၵ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း Anonymous လႆႈပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် Social Media ႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၸွမ်းယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments