Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈတေၸႂ်ႉ Sinovac ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူၺ်းတေဢမ်ႇသမ်းပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈတေၸႂ်ႉ Sinovac ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူၺ်းတေဢမ်ႇသမ်းပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾီႇလိပ်ႇ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း Sinovac Vaccine ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် Food and Drugs Agency (FDA) မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃမဵဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇဢဝ် သမ်းပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ဝႃႈၼႆ။

Rolando Enrique Domingo ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် Food and Drugs Agency (FDA) မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ Sinovac Vaccine ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈသမ်းၸႂ်ႉပၼ်တီႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်မီးဢႃႇယု 18 ထိုင် 59 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈႁၼ် ၽွၼ်းလီၼမ်ႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တေမီးယူႇ 1.4 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လၢမ်းၶတ်ႈၼၼ်ႉသေ Sinovac vaccine ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 ၼႆႉ တေပႆႇၶႅမ်ႉလီ တႃႇၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ  မိူဝ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸၢမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Sinovac Vaccine ပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းပရႃႇသီး ၼႂ်းၶၵ်ႉၵမ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉ  လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁႃႈသိပ်းၸုတ်ႇသီႇ (50.4%) ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Domingo ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတူၺ်းၽွၼ်းလႆႈ ဢၼ်မိူင်းပရႃႇသီး၊ တူႇရၵီႇ လႄႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၸၢမ်းသမ်းၸႂ်ႉယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Sinovac Vaccine ၼႆႉသေ ၸင်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉ သမ်းပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ယင်းလၢႆးငၢၼ်းပႃးဝႃႈ Sinovac Vaccine  ၼႆႉ ပေႃးသမ်းပၼ်တီႈ ၵူၼ်းဢႃႇယု 18 ထိုင် 59 ပီႊၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ပေႃးသမ်းပၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယု 65 ပီႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ်တႄႉ ၽွၼ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ယူႇ မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (91%) ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ် ပဵၼ်မိူင်းထီႉသွင် ၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢဝ်ဝႆႉ ယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ် Pfizer ၊ BioNTech လႄႈ COVAX ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇၽွင်ႈသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ယင်းပႆႇႁၼ်တႄႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။       

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments