CRSSH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

0
142

ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်း သၽႃးမိူင်းတႆး Committee Representing Shan State Hluttaw – CRSSH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပေႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလႆႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼၸဢ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယူႇတီႈၸုမ်း CRSSH ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တူဝ်ႈမိူင်း သွင်ႁႃႈတူဝ် (22222) ၼၼ်ႉသေ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ တူဝ်တႅၼ်း သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉပၼ် ၼိူဝ် Facebook သုၼ်ႇတူဝ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တႃႇတေႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈယွင်ႈယေႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်း သုၼ်ႇလႆႈ ၼႂ်းသၽႃးသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

CRSSH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ CRSSH သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ မိပ်ႇငႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးၵႃႈမီးၶၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ CRSSH တေၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ် လၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေႁႃလၢႆးတၢင်းၵူႈလွၵ်းလၢႆးသေယဝ်ႉ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမတီႇ တူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး CRSSH ၼႆႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 39 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 သေလႆႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း