Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 60 mm သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်းပၢႆ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 60 mm သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA လႄႈ SSPP ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈလွႆယၢၼ်ႇၵိၼ်းတွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ၽၢႆႇ TNLA လႄႈ SSPP ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ မီးၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 4 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ (ပႃးမႄႈၸပ်းတွင်ႉ/မႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ)၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ  ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မီး 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် February 2021 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA လႄႈ SSPP ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ  ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢိၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈသေ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments