Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း TNLA,SSPP/SSA တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (2) ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း TNLA,SSPP/SSA တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (2) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 14:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA တင်း SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈလွႆယၢၼ်ႇၵိၼ်းတွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းလွင်းဝွင်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA တင်း SSPP/SSA ယူႇၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း၊ ၽၢႆႇတၢင်းႁိူၼ်း ပႃႈသူၺ်ႇပူႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းယၢၼ်ႇၵိၼ်းတွင်ႇ၊ မၢၵ်ႇလူင်သမ်ႉဢမ်ႇပူၼ်ႉသေ တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်း ပႃႈသူၺ်ႇပူႉလႄႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်း (6) ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း (4) ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ (2) ၵေႃႉ ပႃးမႄႈၸပ်းတွင်ႉ (မႄႈမၢၼ်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုင်းထေး ဢႃႇယု မွၵ်ႈ (50) ပီႊ လႄႈ ၼၢင်းၸိင်ႇတၢၼ်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ (30) ပၢႆ ၼၢင်းၸိင်ႇတၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းၸပ်းတွင်ႉဝႆႉ လႆႈ (8) လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း (4) ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း TNLA,SSPP/SSA တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (2) ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉ − တီႈတေႃႉသၢင်ႇ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ (5) ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းသေ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းဝႆႉ၊ တင်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း (ၵွင်းလွင်းဝွင်း) 4 ၵေႃႉသေ မီးဝႆႉ (5) ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈတေႃႉသၢင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽၢႆႇၸုမ်းတပ်ႉဢူၺ်းလီၶဝ် ၵႅတ်ႇႁႄႉပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတေႃႉသၢင်ႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃၼႂ်းဝဵင်းလႆႈ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းတေႃႉသၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၶဝ် ႁိူၼ်းမေႃသွၼ် ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇသေ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၸွႆႈၶႄၾႆးလႄႈ ၾႆးလႆႈမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇတင်းလင် ၼႆယဝ်ႉ။

ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 16 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments