Wednesday, April 14, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 ၸုမ်း ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 ၸုမ်း ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်းထႅင်ႈလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိူမ်သင်သေ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထိုင်ယၢမ်း 09:30 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇလႄႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယဵၼ်လူင်းသင်သေ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူၵ်းၵိၼ်းယူႇတႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်း ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 February 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 04:00 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA လႄႈ SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 May 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments