ICJ ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ မၢႆမီႈ 2008

0
319

ၸုမ်း ICJ ဢၼ်ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၼၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၽိတ်းပႃးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆယဝ်ႉ။

ICJ ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ မၢႆမီႈ 2008
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ဢဝ်ၼႂ်း Goolgel

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း International Commission of Jurists- ICJ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၶိုၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းတေႃႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ၶဝ်ၵေႃႉၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

သႅမ်ႇ သႃႇရိပ်ႉၾ် Sam Zarifi ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်း ICJ လၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးသေယဝ်ႉ သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ ပူၼ်ႉပႅၼ် ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ (တရားဉပဒေစိုးမိုးရေး) ဢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ICJ ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ မၢႆမီႈ 2008
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ဢဝ်ၼႂ်း Goolgel”

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃ 417 ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမီးၽေးၶဵၼ်မႃးၼႆၸိုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇတႂ်ႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉသေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇ မတ်ႉတႃ 418 မီးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈတေလႆႈလွႆးဢၢပ်ႈဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းပၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယူႇ၊ ပေႃးမႃးတူၺ်း မတ်ႉတႃ 418 ၼႆၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵုမ်းထိင်းဝႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉသေ ဢဝ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈဢႃႇၼႃႇပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇတေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၸုမ်း ICJ ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉၵင်းလွတ်ႈလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းယူႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်း ICJ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တႃႇပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇၼိုင်ႈဢၼ်ၵူၺ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေတႅပ်းတတ်း လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တႃႇဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈၸိူဝ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ပႃး လွင်ႈႁတ်းႁၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈ လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း