Home လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

0
ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ
RCSS-STMT-on-Military-coup_Shan

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Exit mobile version