Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈယႃႈယႃ Covishield တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈယႃႈယႃ Covishield တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 January 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တွၼ်ႈမႃးပၼ်လၢႆလၢႆ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသျီးလ် (Covishield) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေလႆႈသမ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (2) ပွၵ်ႈ ဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တွၼ်ႈမႃးပၼ်လၢႆလၢႆၼႆႉသမ်ႉ မီးႁူဝ်ၼပ်ႉ 1.5 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် ၼႆလႄႈ တေပေႃးပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း 750,000 (ၸဵတ်းသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ) ၵေႃႉတဵမ်တဵမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် February 2021 ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တေလႆႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွင်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Covishield ဢၼ်ၼႆႉၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈယႃႈယႃ Covishield

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Covishield ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး Serum Institute of India လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း Oxford− AstraZeneca ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Covishield ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ် ၵူၼ်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းသေ တိုၵ်းတေႃးလႆႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

Covishield ၼႆႉထိင်းသိမ်းငၢႆႈ၊ ဝႆႉလႆႈၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးႁႅင်းၵတ်း 2 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ထိုင် 8 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉၼႆလႄႈ ဝႆႉလႆႈၼႂ်းတိူၵ်ႈတူႈယဵၼ် (ရေခဲသေတ္တာ) ၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇၸူးတၢင်ႇတီႈၵေႃႈငၢႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီယႃႈယႃမီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်

ၽွၼ်းလီယႃႈယႃတႄႉ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်း (70%) သေ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ တေလႆႈသမ်း (2) ပွၵ်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈလႆႈသမ်းယႃႈယႃယဝ်ႉ ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းၼႆ ၶႅၼ်ႈၵၼ်ထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝူင်ႈ တေလႆႈၶိုၼ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸၢမ်းသမ်းတူၺ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႆႈသမ်း ၼိုင်ႈၶဵမ် ဢမ်ႇၼၼ် (0.5 ml)၊ ၵမ်းထီႉသွင် လႆႈသမ်းတဵမ်တဝ်ႈ ပေႃးလႆႈသမ်းယဝ်ႉတင်းသွင်ပွၵ်ႈၸိုင် ႁႄႉၵင်ႈပၼ်လႆႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း (90%) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွင်ႇႁဝ်းပႃးၼႂ်းသၢႆမၢႆ တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယူႇႁႃႉ?

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ သမ်းလႆႈၵူႈၵေႃႉ၊ မၢင်ၵေႃႉတေၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းသၢႆမၢႆဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးဝႃႈ ႁဝ်းမီးယူႇၼႂ်းသၢႆမၢႆၸုမ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၽႂ်လႂ်?

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူႈမိူင်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ

  • တေပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ယူတ်းယႃႁၢႆလီ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း ပႆႇထိုင် (2) ဝူင်ႈ
  • ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19
  •  မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉလဵင်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ မႄႈၸပ်းတွင်ႉ (မႄႈမၢၼ်း)
  • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈၽႃႇတတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁၢင်ႈလီၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ် ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ဢေႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း မေႃယႃလီလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ တေလီလိူဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈယႃႈယႃ Covishield တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19
Photo – MOHS

တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမင်းၵူႈၵေႃႉႁႃႉ? ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈသမ်းၸွင်ႇတေလႆႈ?

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၵူၺ်း၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈသမ်းၵေႃႈ လႆႈယူႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် တေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉႁင်ႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈသမ်းႁႂ်ႈပေႃးတဵမ်တင်း (2) ပွၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ သုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်း ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ်၊ လိူတ်ႈသုင် လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလူး ၸွင်ႇထုၵ်ႇလီ သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယူႇၶႃႈႁႃႉ?

ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ်၊ လိူတ်ႈသုင် လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈမီးၽေးထိုင်ဢသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ်ၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇလီသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ယူတ်းယႃႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉလူး ၸွင်ႇထုၵ်ႇလီသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယူႇၶႃႈႁႃႉ?

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ မီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ် တိုၵ်းတေႃးလႆႈ ၽွၼ်းယွၼ်ႈဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ယူတ်းယႃႁၢႆလီ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း ပႆႇတဵမ် (2) ဝူင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ (5) ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဝႆႉ၊ တေၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈယူႇၼႆၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေသိုပ်ႇၸီႉၼႄတၢင်းၵႂႃႇၸူး ၵူၼ်းဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းတူဝ် (PPE) သေ သမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၶႅၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမၢင်ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 January 2021 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၶႅၼ်ဢၼ်သမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ ၵႂ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၵေႃႈၼၢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၵႃႈ (10) ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉတႄႉ တိုၼ်းမီးဝႃႈ ၶႅၼ်ၸဵပ်း၊ ၶႅၼ်ၵႂ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉလႅင်၊ ႁူဝ်မဝ်း၊ ၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ လႄႈ မၢင်ၵေႃႉ မီးပႃးလူမ်းၼၢဝ်၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ တေမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၵႃႈ ၵူၼ်း (100) ၵေႃႉ ၼႆႉ တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ တေၸၢင်ႈမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ ၶူမ်းၶူမ်းၵၢႆးၵၢႆး၊ ႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇ၊ တွင်ႉၶူၼ်ႉတူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးဝႃႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ တေလႆႈၼင်ႈပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (30) မိၼိတ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်သင်သင်မႃး ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ လူတ်ႉၵႃး လႄႈ မေႃယႃ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Covidshield ၼႆႉ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈမီးၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ လႆႈဝႃႈၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဢေႇႁႅင်းတႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးႁဝ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ တမ်းၸႂ်လႆႈယဝ်ႉႁႃႉ ဝႃႈတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း COVID-19

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ပေႃးသမ်း (2) ပွၵ်ႈတဵမ်တဵမ်ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁၼ်ၽွၼ်းလီ ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ တီႈဢေႇမၼ်း လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ထိုင် (2) ဝူင်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈႁၼ်ၽွၼ်းလီမၼ်းၼႆလႄႈ ယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်း လႄႈ တေလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶိၼ်ႇၶိၼ်ႇၵျီး လၢတ်ႈဝႃႈ − ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇႁႄႉၵင်ႈပၼ်ႁဝ်းလႆႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်ၼႆလႄႈ ယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈၼႄႉၼမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈမိူဝ်ႈလႂ်?

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇတေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉဝႆႉယူႇ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးဝႆႉ တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉ (30) လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်ဝႆႉသေ ၼႂ်းၵႃႈ (30) လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ လိူၼ်ၼႃႈ February 2021 ၼႆႉ တေသူင်ႇမႃးဝႆႉပၼ် ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉ (2) လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် ဝႆႉထႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇတွၼ်ႈပၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် COVAX တႃႇ (200,000) တူတ်ႉသ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေထိုင်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် March 2021 ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေလႆႈတႄႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ February 2021 ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ဢႃႇယု (65) ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments