Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႇၵမ်း (2)

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႇၵမ်း (2)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 01 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ဢၼ်တေလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ဢၼ်တေမၵ်းမၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ၊ ပေႃးပၢင်ၵုမ် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင် သၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ႁူမ်ႈတင်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူင်းတႆးၵေႃႈ တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တေဢိင်ၼိူဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ဢၼ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းတႅၼ်းၽွင်း တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း ဢိင်မႃးတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ၸႅၵ်ႇၽႄဝႆႉ တႅၼ်းၽွင်း ႁႂ်ႈပဵၼ် တွၼ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းလႄႈ တီႈၵိူဝ်းယမ်၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ။

ၼႂ်းၵႃႈ သၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း (14) တီႈၼႆႉ မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလူင် (19) ပႃႇတီႇ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး (641) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ 641 ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇၼပ်ႉပႃး တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လုမ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇပႃးၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် တႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉၵူၺ်း။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႇၵမ်း (2)

ၶိူဝ်းၵူၼ်းလႄႈ တီႈၵိူဝ်းယမ်

ၼႂ်းသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း (14) တီႈၼႆႉ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ 418 ၵေႃႉ (65%) သေ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထီႉသွင်ပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 98 ၵေႃႉ (15%)၊ ထီႉသၢမ်ပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း 31 ၵေႃႉ (5%) ဝႃႈၼႆ။ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဢေႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလႅင် မီးတႅၼ်းၽွင်း 10 ၵေႃႉ (2%) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း (14) တီႈၼႆႉ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ၵိူဝ်းယမ် သႃႇသၼႃႇ ပုတ်ႉထ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း မီး 562 ၵေႃႉ၊ ထီႉသွင်ပဵၼ် ၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ မီး 78 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ မီးတႅၼ်းၽွင်းၵိူဝ်းယမ် ၽီ (1) ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်း သၽႃးမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ပႃး တႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ၵိူဝ်းယမ် ႁိၼ်ႇတူႇလႄႈ ဢိတ်ႇသလၢမ်ႇသေၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႇၵမ်း (2)

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇၽႄဝႆႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႅၼ်းၽွင်းပဵၼ် (4) တွၼ်ႈ၊ တွၼ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉဢွၼ်လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ တွၼ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင်၊ တွၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး လႄႈ တွၼ်ႈမီးဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉတၢင်ႇမဵဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႃႈသၽႃးတိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း (14) တီႈၼႆႉ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းတႆး၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ၊ တိူင်းမၵူၺ်းလႄႈ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်တႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉဢွၼ်လႄႈၵၢင် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆး 56.3%၊ သၽႃးမိူင်းၶၢင် 18.8%၊ သၽႃးတိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 12.5% ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႇၵမ်း (2)

တွၼ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ မီး 21.5%၊ သၽႃးမိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းမွၼ်း ယူႇတီႈၸၼ်ႉဢေႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း 0.7% ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉ သၽႃးတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ မီးတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးယဝ်ႉ 15.8%၊ သၽႃးမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢေႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ မီး 1.3%၊ သၽႃးမိူင်းတႆးတႄႉ ယူႇၸၼ်ႉၵၢင် မီး 13.4% ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈမီးဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉတၢင်ႇမဵဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ တိူင်းမၢၼ်းတလေး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈ

တွၼ်ႈဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းသၽႃးတိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၼႆႉ တေမီးၼႂ်းၵႄႈ ဢႃႇယု (36) ထိုင် (45) ပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်းပၢၼ်ၵၢင် မီး 193 ၵေႃႉ (30.1%) ဝႃႈၼႆ။

ထီႉသွင်ပဵၼ် တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်မီးဢႃႇယု ၼႂ်းၵႄႈ (46) ထိုင် (55) သႅၼ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မီး 190 ၵေႃႉ (29.6%) ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ဢေႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်မီးဢႃႇယု ၼႂ်းၵႄႈ (25) ထိုင် (35) သႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီး 31 ၵေႃႉ (4.8%) ဝႃႈၼႆ၊ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸီႉၼႄႁၼ်လႆႈဝႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတိုၵ်ႉၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဢေႇယူႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႇၵမ်း (2)

သၽႃးတိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း (14) တီႈၼႆႉ ဢၼ်မီးတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်သၽႃးမိူင်းတႆး မီး (7) ၵေႃႉ၊ သၽႃးတိူင်းၸႄႈၵႅင်း မီး (7) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ လႄႈ တိူင်းမၢၼ်းတလေးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်မီးဢႃႇယု (65) ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီး 85 ၵေႃႉ (13.3%) သေ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းတိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 12 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 10 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 10 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း

ၼႂ်းၵႃႈ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 တႃႇ 641 ၵေႃႉၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းမီး 116 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊ ပေႃးၸႅၵ်ႇပဵၼ်ပုၼ်ႈၼႆၵေႃႈ မီးႁႃႈပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈပၢႆ၊ ၼႂ်း 116 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၼၢင်းယိင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) မီး 101 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တူၺ်း မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် လႆႈဝႃႈတိူဝ်းၼမ်လိူဝ်မႃး (32) ၵေႃႉလူးၵွၼ်ႇ၊ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2) ၼၼ်ႉ မီးတႅၼ်းၽွင်းၼၢင်းယိင်း (84) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႇၵမ်း (2)

တႅၼ်းၽွင်းၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်းပၢၼ်ၵၢင် ဢႃႇယု (36) ထိုင် (55) ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ မီး 78 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ မီး (8) ၵေႃႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

သၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း (14) တီႈၼႆႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မီးတႅၼ်းၽွင်းၼၢင်းယိင်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ မီး (32) ၵေႃႉ၊ ထီႉသွင်ပဵၼ် မိူင်းတႆးလႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း မီး (12) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ဢေႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ မိူင်းၶျၢင်း မီး (1) ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ၼိုင်ႈမိူင်းလႂ် မီး (2) ၵေႃႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈယူႇတႅၼ်းၽွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသမ်ႉ မီး (7) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ႁုပ်ႈၶိုၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

သၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း (14) တီႈၼႆႉ တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းမၵူၺ်း၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ (5) တီႈၼႆႉ လိူဝ်သေတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢွင်ႇပေႉဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉမူတ်း။

သၽႃးတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမွၼ်း (5) တီႈၼႆႉၵေႃႈ တီႈယူႇၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢဝ်တီႈၼင်ႈဝႆႉသေ ဢၼ်တၢမ်းမႃးၸွမ်းလင်တႄႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသၽႃးတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႇၵမ်း (2)

သၽႃးမိူင်းတႆး၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ သၢမ်တီႈၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈတီႈၼင်ႈ ဢမ်ႇပေႃးပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႃႈ တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း (14) တီႈၼႆႉ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ မိူင်းတႆးမီးတႅၼ်းၽွင်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း (498) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် (ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၶေႃႈမုၼ်း တႅၼ်းၽွင်း တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းထီႉ)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments