Sunday, February 28, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

ၶၢဝ်ႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင် တေၸၢင်ႈမီးၾူၼ်တူၵ်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းတေႃႇထိုင်လိူၼ်သဵင်ႈ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူမ်းၵတ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်း ႁႅင်းသၢႆလူမ်းဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိင်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းသေ ၾူၼ်တေတူၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းၶၢင် တေႃႇထိုင်လိူၼ် January 2021 သဵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းၵတ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၽတ်ႉၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ႁႅင်းသၢႆလူမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.4 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း 6.4 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၽွင်းသူင်ႇသင်ႇပီႊၵဝ်ႇ 2020 ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ 2021 ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 December 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (2) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.4...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းဝၼ်းၶရိတ်ႉသမၢတ်ႉသ် ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.3 ရႅၵ်ႇတိူဝ်ႇ (Richter)

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ  (Philippines) လႆႈထူပ်းပႃးၽေး ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းဝၼ်းၶရိတ်ႉသမၢတ်ႉသ် (Christmas)။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ...

ၶၢဝ်းၵတ်းပီႊၼႆႉ လွႆၾႆး ၾူႇၵျီႇ (Fuji) ဢမ်ႇမီးမူၺ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လွႆၾႆးတႅၵ်ႇ

လွႆၾႆး ၾူႇၵျီႇ (Fuji) ဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းၵတ်းပီႊၼႆႉ ဢမ်ႇမီးမူၺ်တူၵ်းႁူမ်ႇဝႆႉ မိူၼ်ၵူႈပီႊပီႊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တွပ်ႇလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Sora News24...

မူၺ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်လၢႆသိပ်းလမ်း

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈထူပ်းပႃးၽေးသၽႃႇဝ မူၺ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသုင်ထိုင် 1 မီႇတိူဝ်ႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 December 2020 (လိူဝ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ မူၺ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မႅတ်ႉသ်သႃၶျူသႅတ်ႉသ် (Massachusetts)၊...

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး 2.5 သႅၼ်ၵေႃႉ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼီႇဝႃႇ

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼီႇဝႃႇ (Cyclone Nivar) ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈယူႇ ပိုၼ်ႉတီႈသုင်။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်မူတ်းသဵင်ႈ ယၢင်ႈၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ ၼွင်းလူၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်ၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (2)။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် ႁူမ်ႈပႃးတင်း...

လူမ်းလႅင်ႉလူင် “ၵူဝ်ႇၼီႇ” ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4) ပီႊ လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း “ၵူဝ်ႇၼီႇ” ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈၵုၼ် လူႇသူၼ်ႇ (Luzon) မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ (Philippines) လႄႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ (16) ၵေႃႉ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉ (3)...

တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး လူတ်းယွမ်းလူင်းပဵၼ် ၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းတၢႆ 25 ၵေႃႉ

တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး လႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ် လႄႈ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းထိုင် မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ် လူတ်းယွမ်းပဵၼ် ၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး လႆႈတႄႇၵေႃႇတူဝ် တီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်းသေ လႆႈၽတ်ႉၶိုၼ်ႈၽင်ႇ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း...

ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈလူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်းသေ ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈလူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေးသေ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိင်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းသေယဝ်ႉ ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးတင်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးတၢင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ...

လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်း တႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး (Typhoon Molave) ဢၼ်မီးႁႅင်းယႂ်ႇလူင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20) ပီႊၼၼ်ႉ တႄႇၽတ်ႉၶိုၼ်ႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းတိုၵ်ႉတေမီးၾူၼ်တူၵ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈသီႇႁႃႈဝၼ်း

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ မီးလူမ်းလႅင်ႉဝႆႉလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ သီႇႁႃႈဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းတိုၵ်ႉတေမီးၾူၼ်တူၵ်းထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းၼၼ်ႉဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃးၼၼ်ႉ...

Most Read