Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

ၶၢဝ်ႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်းလုၵ်ႈလၢၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD)

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ သေႃႉပၢႆႈဝႆႉလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်းၶဝ် ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Irrawaddy...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈတေမီးၽေးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းမႆႈပီႊၼႆႉ ၸၢင်ႈတေမီးၽေးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၼႆယဝ်ႉ။ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းလူမ်းမႆႈတေၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆလႄႈ ၽွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈႁူဝ်ၼႂ် တေမီးဢၢႆမွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။သင်ဝႃႈဢၢႆမွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းလႅင်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈပီႊၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ၊ ၾႃႉၽႃႇၾႃႉမႅပ်ႈ၊...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တဵင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆယဝ်ႉ 10 ၵေႃႉ

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်သုတ်ႈလႆ ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းႁၢႆ ႁႃပႆႇထူပ်းတင်းၼမ်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2021(လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ABC News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိင်ႇၶၢဝ်းသေ ၾူၼ်တူၵ်းပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 17:30 မူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိင်ႇၶၢဝ်းသေ ၾူၼ်တူၵ်းပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇတီႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းပေႃးသိူဝ်ႇတဵမ်ၵႂႃႇ ၼိူဝ်လိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ပေႃးၶၢဝ်သွတ်ႇလွတ်ႇ တဵမ်ၵႂႃႇၸွမ်းပိုၼ်ႉလိၼ်...

ယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ် တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းမူဝ်ႇရွၵ်ႉၵူဝ်ႇ

ယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝ လွႆၼမ်ႉၵၢမ်ႈၵူၼ်ႇပင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၼမ်ထိုင် 26 ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 165 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းမူဝ်ႇရွၵ်ႉၵူဝ်ႇ (Morocco) သမ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်တေႃးၽႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 24 ၵေႃႉ။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ  ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ လွႆၼမ်ႉၵၢမ်ႈၼၼ်ႇတႃႇတေႇဝီႇ (Nanda Devi) ဢၼ်မီးတီႈၸႄႈတွၼ်ႈထႅပ်ႉပူဝ်ႇဝဵၼ်ႇ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလူႉတၢႆထႅင်ႈ မီးၵႂႃႇ 34 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်းမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်ထိုင် 34 ၵေႃႉယဝ်ႉ။သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႉ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ တီႈဝဵင်းမႃႇၵျီႇၼီႇ (Majene) ၵုၼ်သူႇလဝေႇသီႇ  (Sulawesi) မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျု မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 January...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ႁိူၼ်းလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းၼမ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 600 ပၢႆ

ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) 6.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ၊ ႁိူၼ်းယေးလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းၼမ် လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယဝ်ႉ 7 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 600 ပၢႆ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The...

မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင် တေၸၢင်ႈမီးၾူၼ်တူၵ်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းတေႃႇထိုင်လိူၼ်သဵင်ႈ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူမ်းၵတ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်း ႁႅင်းသၢႆလူမ်းဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိင်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းသေ ၾူၼ်တေတူၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းၶၢင် တေႃႇထိုင်လိူၼ် January 2021 သဵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းၵတ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၽတ်ႉၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ႁႅင်းသၢႆလူမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.4 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း 6.4 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၽွင်းသူင်ႇသင်ႇပီႊၵဝ်ႇ 2020 ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ 2021 ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 December 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (2) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.4...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းဝၼ်းၶရိတ်ႉသမၢတ်ႉသ် ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.3 ရႅၵ်ႇတိူဝ်ႇ (Richter)

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ  (Philippines) လႆႈထူပ်းပႃးၽေး ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းဝၼ်းၶရိတ်ႉသမၢတ်ႉသ် (Christmas)။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ...

ၶၢဝ်းၵတ်းပီႊၼႆႉ လွႆၾႆး ၾူႇၵျီႇ (Fuji) ဢမ်ႇမီးမူၺ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လွႆၾႆးတႅၵ်ႇ

လွႆၾႆး ၾူႇၵျီႇ (Fuji) ဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းၵတ်းပီႊၼႆႉ ဢမ်ႇမီးမူၺ်တူၵ်းႁူမ်ႇဝႆႉ မိူၼ်ၵူႈပီႊပီႊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တွပ်ႇလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Sora News24...

မူၺ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်လၢႆသိပ်းလမ်း

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈထူပ်းပႃးၽေးသၽႃႇဝ မူၺ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသုင်ထိုင် 1 မီႇတိူဝ်ႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 December 2020 (လိူဝ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ မူၺ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မႅတ်ႉသ်သႃၶျူသႅတ်ႉသ် (Massachusetts)၊...

Most Read