Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈတေၸႂ်ႉ Sinovac ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူၺ်းတေဢမ်ႇသမ်းပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾီႇလိပ်ႇ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း Sinovac Vaccine ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းမၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၼွင်း လူၵ်ႈထူမ်ႈသႂ်ႇ ဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ  5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် လႄႈ...

မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇတင်းမိူင်း ဝၢႆးသေ ဢင်းၵိတ်း သင်ႇပိၵ်ႉ CGTN

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Global Times လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ  လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC World News ၵူႈဢၼ်...

မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 9 ၵေႃႉ

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးလႄႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း တင်း မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 9 ၵေႃႉ ဢၼ်မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ ပဵၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ၊...

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဝႆႉသတိသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ယေးငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ (World Bank) တေလႆႈၾၢင်ႉသတိယႂ်ႇလူင်သေ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ၊ ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵူႈယိမ်ငိုၼ်းပၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115...

ၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၶႄႇၶႂ်ႈႁၼ်

မိူဝ်ႈၽွင်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း UK လႄႈ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဝ်းၶႂ်ႈႁၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ 3 ၵေႃႉ တီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လုမ်းၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းတြႃး ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း လၵ်ႉႁႅၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း တီႇၵျိတ်ႇတႄႇလ်...

Facebook ပလွၵ်ႉပႅတ်ႈၶၢဝ်ႇ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ဝၢႆးသေ တေလႆႈၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ

ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈၼႃႈ Facebook လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တေႁႂ်ႈ Facebook ၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေဢမ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်သိင်ႇၵပူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Coconuts Singapore ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေဢမ်ႇသိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶူဝ်းၶွင် မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် Tiger beer ႁူမ်ႈပႃး...

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ထေႃႇၼႃတူဝ်ႇၽတ်ႉၶဝ်ႈ လႄႈ မူၺ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈၸႄႈမိူင်းထႅၵ်ႉသတ်ႉသ် (Texas)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် ထေႃႇၼႃတူဝ်ႇ (Tornadoes) ဢမ်ႇၼၼ် လူမ်းလႅင်းလူင်ငူင်းၸၢင်ႉ ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈၸႄႈမိူင်းထႅၵ်ႉသတ်ႉသ် (Texas)  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး မီးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ...

ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း (13) မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ ႁဵတ်းၸႃႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼင်ႇလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14  February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

Most Read