Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေၵႂႃႇသူႇၸႂ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 May 2021 (လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Moon Jae-in တေမႃးသူႇၸႂ်း...

ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဝႃႈ ၶႄႇဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေမႃးဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇတေႃႇမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေမႃးသင်ႇလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉၼမ်ႉ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဢၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉယူႇၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၶေႃႈသင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် UN တေၵႂႃႇရၢတ်ႉသျႃး တႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  Antonio Guterres တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ May 2021 တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) Dmitry Polyanskiy...

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ သူင်ႇႁိူဝ်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇၼႄဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ Xi Jinping ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇသူင်ႇႁိူဝ်းသိုၵ်းမိူင်းၶႄႇ မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈၸူးတီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးလၢႆလၢႆမိူင်းဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉယူႇ။ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇၼႆႉသေ ၽူႈထတ်းသၢင်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇတင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇ မိူင်းဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူမ်ႇငမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႄႈ...

သၽႃးၼိူဝ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ

တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွမ်ႇပၼီႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၼိူဝ် ဢၼ်မီးၽူႈတႅၼ်းၽွင်း...

ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ တေတိူဝ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၽူႈမၢၵ်ႈမီး တႃႇၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶိုၼ်းၼႆသေ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇ တေတိူဝ်းၵဵပ်း ၶွၼ်ႇငိုၼ်းတီႈၽူႈမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၼိုင်ႈပီႊဢမ်ႇတႅမ်ႇ 1 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ New York Times ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ...

ၵျႃႇမၼီႇ လႄႈ ၶႄႇ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တႃႇၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵျႃႇမၼီႇ လႄႈ ၶႄႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်တႃႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉ တေဢုၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ပူၼ်ႉလိူဝ် 1.5 °C တေႃႇထိုင် ပီႊ 2100 တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ တေဢမ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းထႆးထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းထႆး ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ် ပိုတ်းယိုဝ်း 3 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇယိုဝ်းထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ထႆးတေလႆႈယွမ်းသူင်ႇပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Naewna ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း...

ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ထူပ်းႁၼ်ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉႁၵ်းပဵၼ် 3 ပွတ်း လူႉသုမ်းၵူၼ်းသိုၵ်း 53 ၵေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ထူပ်းႁၼ်ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသေ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလွတ်ႈသၢႆၸႂ်သေၵေႃႉ။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ...

တပ်ႉၼမ်ႉၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ တႄႇၽိုၵ်းသိုၵ်း တီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၼႄလႆႈဝႃႈ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈၼမ်ႉမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ပဵၼ်ၸွမ်းတြႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉၼမ်ႉမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ  လႆႈတႄႇၽိုၵ်းသိုၵ်း တီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ဢွင်ႇတီႈဢၼ် ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ...

ဢႃႇသီႇယၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ (5) ၶေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈၼမ်းတင်း (9) မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် (5) ၶေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတင်းမူတ်းသေ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ...

ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၼႂ်းႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ 402 ဢၼ်ၸူမ်ႁၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ၸမ်တေမူတ်းယဝ်ႉ

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ 402 ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ဢၼ်ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီး ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း 72 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းလႄႈ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇတေမူတ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

Most Read