Monday, May 10, 2021
Home RCSS

RCSS

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (73) ပီႊ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃး ၵူႈပီႊပီႊၼၼ်ႉ ပီႊၼႆႉၵေႃႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (73) ပီႊယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ႁူမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 6 February 2020 ယၢမ်း 18...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 January 2020 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA၊ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း...

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း (T.Y.O) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3 ပီတဵမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 December 2019 လုမ်းၵပ်းသၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ RCSS လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ် (T.Y.O) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3 ပီတဵမ် တီႈႁူင်းႁေႃးၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း (T.Y.O) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၵျီႇၼီႇပႃႇၶေႃး

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2113 ၼီႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2114 ၼီႈပီၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ် တင်း  ၸုမ်းၵျီႇၼီႇပႃႇၶေႃး (Geneva Call ) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃးၽေးၽွၼ်းယွၼ်ႈ ၶွင်ပၢင်တိုၵ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။ပိူဝ်ႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၵျီႇၼီႇပႃႇၶေႃး(Geneva Call) ၼႆႉ...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်း သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ပၢင်ႁူမ်ႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ...

Most Read