Monday, May 10, 2021
Home လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (62) ပီႊ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (62) ပီႊဝၼ်းထီႉ 21 May 2020ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (62) ပီႊ ဢၼ်ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 21 May 2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ရေႃးၵႃႇၵၢပ်ႈလူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19ဝၼ်းထီႉ 27 April 2020ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈရေႃးၵႃႇၵၢပ်ႈလူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉသေ ႁူင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပဵၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းမီးယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈသေ...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19

(1) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဝႆးရၢတ်ႉသ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID–19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းဝႆးသေ ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇ တူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်းလႆႈၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ၊ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 (5) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။(2)...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းရေႃးၵႃႇ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ−19 (COVID-19)

ဢိင်ၼိူဝ်ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ဝႆးရၢတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ပေႃႇပဵၼ်မႃး တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈတိူၼ်းၵႂုႇၶႂ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵူႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၼၼ်ႉသေ မုၵ်ႉၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈတိူၼ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း  ဢိၵ်ႇၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၾၢင်ႉသတိၵၼ်ယႂ်ႇႁႅင်းသေၵမ်း။ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ...

ၶေႃႈပိုဝ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝၼ်းထီႉ 28 February 20201။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 February 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:50 မူင်း သၢႆသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉၵွင် 525၊ 520၊ 575၊ 574...

Most Read