Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ

ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020 ပိုတ်ႇႁပ်ႉၾွမ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈယဝ်ႉ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ၼႆႉ ဢိင်းငႄး သႃးၵျိၼ်း (Inge Sargent) ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် မႁႃႇတေႇဝီႇ မိူင်းသီႇပေႃႉ လႆႈတႄႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2008 ၼၼ်ႉသေ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းလီဝႃႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး...

ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2)

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼိူဝ် Online Video Conference လႄႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးတႄႉ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီတႆး...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႄႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ...

သင်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တၢင်း Online လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 463 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တေလုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ၊ သင်ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းတၢင်း Online တေမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 463 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႆႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၶိုၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉ COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႆယဝ်ႉ။တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ −...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီႊ 2020 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး (62,432) ၵေႃႉသေ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉသမ်ႉ မီး (17,621) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီႊ 2020 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီး (62,432) ၵေႃႉ သေတႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉသမ်ႉ မီး...

ပူႇထဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢီႇတလီႇ ဢမ်ႇယွၼ်ႇဢမ်ႇၶျေႃႉ ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မိူဝ်ႈဢႃႇယုလႆႈ 96 ပီႊ

ပူႇထဝ်ႈ ဢႃႇယု (96) ပီႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢီႇတလီႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းသေ လွတ်ႈသၢႆၸႂ်မႃးလႆႈ ၼႂ်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈ (2) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွၼ်ႇဢမ်ႇၶျေႃႉ ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉယဝ်ႉ၊ ပူႇထဝ်ႈၵေႃႉၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Giuseppe Paterno သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသၢႆမၢႆ ဢႃႇယုသုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ...

သၢႆမၢႆဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 August 2020

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ သၢႆမၢႆဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ တေပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 6...

ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းထႅင်ႈၸမ် 2 သႅၼ်

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ် လီလႆႈမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ လၢႆလၢႆမိူင်း လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်း ၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်...

သၢႆမၢႆဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း တေပိုၼ်ၽႄပၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး ဝၼ်းထီႉ 9 August 2020

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် သၢႆမၢႆဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ...

ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19

တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼႆသေ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 July 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ...

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃ ပဵၼ်တီႈပူၵ်းပွင် ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၼင်ႇႁိုဝ် သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၵႂႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆသေ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႆႈသိုပ်ႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆပၢၵ်ႇပီႊၼၼ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵျၢင်ႉၵမ်ထမ်းတြႃး လႄႈ တီႈပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼွင်ၽႃၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 May 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114...

Most Read