Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

ဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈႁွင်ႉမေႃယႃ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းၵၢၼ် မႃးၸွႆႈယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် COVID-19

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး  တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း 300,000 - 400,000 သေ မေႃယႃဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉလႄႈ လႆႈႁွင်ႉမေႃယႃမႂ်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းၵၢၼ် မႃးၸွႆႈ ႁပ်ႉမိုဝ်းယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

UN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုင်ႈပၢႆ ၸၢင်ႈတေဢိုပ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ထိုင်မႃးပီႊၼႃႈ ပီႊ 2022 ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုင်ႈပၢႆ တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations Development program- UNDP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4...

ၶႄႇသူင်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇႁႃႈသႅၼ်တူတ်ႉသ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶႄႇယၢမ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သူင်ႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶႄႇၸွႆႈထႅမ်မႃးပၼ်လၢႆလၢႆၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး...

COVIDI-19 ဢိၼ်းတီးယႃး တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ မိူၼ်ဝႂ်မႆႉႁူင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လူႉတၢႆၼိုင်ႈဝၼ်း 3,500 ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၸမ် 400,000 ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸီႉၸမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း...

24 ၸူဝ်ႈမူင်း COVID-19 တီႈဢိၼ်းတီးယႃး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 4 သႅၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 3 ႁဵင်ပၢႆ

COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉႁႅင်း ဝၼ်းလဵဝ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 4 သႅၼ်ပၢႆ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၶတ်းၸႂ်ယိုၼ်းမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24...

ၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် မိူင်းထႆး လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19

တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်လိူၼ် ၶွမ်ႉ ၶျူၼ်းၶျိုၼ်ႉ (ၼႃႉၶွမ်ႉ) လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇတၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း ၽၢႆႇလဵၼ်ႈၸိူင်းႁူၼ်ႉၼူဝ်ၶဝ် မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ဢမ်ႇဢေႇမၢင်။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်းႁူၼ်ႉၼူဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်...

လိူဝ်သေ COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းယဝ်ႉ ဢိၼ်းတီးယႃး ထူပ်းၺႃးၽေး ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆထႅင်ႈ

တႃႇယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ ဢိၼ်းတီးယႃးသမ်ႉပၢႆထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆထႅင်ႈ ဢၼ်မီးႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.0 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 28 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily Mail ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ...

ဝၼ်းလဵဝ် COVID-19 ၶႃႈသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး 3,000 ပၢႆ

ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 ပၢႆ တႃႇၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ပေႃးပဵၼ်ယၢပ်ႇ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 April 2021 (လိူၼ်ႈႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19...

လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်တႃႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼပ်ႉလၢၼ်ႉ ယူႇလူၺ်ႈဢမ်ႇလွတ်ႈၽေး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ ဢၼ်လူဝ်ႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈသေ ဢမ်ႇလႆႈသမ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶဝ်ၼႆႉ တေလႆႈၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလႅင် (measles) တၢင်းပဵၼ်ဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်းဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် (polio) လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼိူဝ်ႉလိူင် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလၢတ်ႈဝႃႈ...

COVID-19 ဢိၼ်းတီးယႃး ထိုင်ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ဝၼ်းလဵဝ်တၢႆၸမ် 3 ႁဵင် ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်း 3 သႅၼ်ပၢႆ

ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ၸမ် 3 ႁဵင် ထိုင်တီႈလႆႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ၸွမ်းၵၢင်ပၢင်ႇ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပဵၼ်ထိုင်ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

ဢိၼ်းတီးယႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 3 သႅၼ်ပၢႆ တီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းသေ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၵၼ်လႆႈ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19...

COVID-19 ဢိၼ်းတီးယႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 2 သႅၼ်ပၢႆသေ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းလူင်

ယွၼ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးသေ တေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃပၼ် မိူင်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶူင်းၵၢၼ် COVAX ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းလူင် ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း။မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢိၼ်းတီးယႃး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႆႉလႆႈလီယူႇ ၶၵ်ႉဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇယၢင်ႈၶဝ်ႈမႃး...

Most Read