Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (Public...

ၶႄႇ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပွမ် 80 ၵေႃႉ

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်း တႃႇတေလႆႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယူႇၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃႉၶၢႆယႃႈယႃဢၼ်ပွမ် ပုၼ်ႈတႃႇတေလႆႈၼမ်ႉတွၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Straits Times...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT Test...

ဝၢႆးသေမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လူတ်းယွမ်းမႃးယူႇဢိတ်းၼိုင်ႈ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 27-28 January 2021 ဝၢႆးသေ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လူတ်းယွမ်းမႃးယူႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 January 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 :...

တီႈမိူင်းတႆး လႆႈတႄႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 27-28 January 2021  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ် ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး...

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈယႃႈယႃ Covishield တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 January 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တွၼ်ႈမႃးပၼ်လၢႆလၢႆ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသျီးလ် (Covishield) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19...

ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းတႆးထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 January 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (Public Health Laboratory – Taunggyi)...

ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းတႆး ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (Public...

ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၽုၼ်ႇၵႂၼ်း PM 2.5 ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တႃမွတ်ႇလႆႈ

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်း လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ လွင်ႈယႃႉလူႉ သၽႃႇဝ သႅင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵေႃႈ ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးသေ ၽုၼ်ႇၵႂၼ်း PM 2.5 ဢၼ်ပႃးသၢၼ်ၵွင်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး တေပူၼ်ႉလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်ႇ တူဝ်ႇၼီးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး တေပူၼ်ႉၼိုင်ႈလၢၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။ၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး...

ၶွမ်ႇပၼီႇ AstraZeneca ပၢၵ်ႇပႅတ်ႈ ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၽွၼ်းလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်

ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ ဢၼ်ယႂ်ႇလူင် AstraZeneca သေ ဢွၵ်ႇမႃးသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် လွင်ႈ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵျႃႇမၼီႇမီးလွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ် ၼိူဝ်ၽွၼ်းလႆႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဢၼ်လႆႈသမ်းပၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယု 65 ပီႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ...

Most Read