Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ယွမ်း 6 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:20 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၸွမ်းပိုတ်းယိုဝ်း KNU/KNLA ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း 8,000 ပၢႆ တေၸၢင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 755 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် သၢၼ်ၶတ်းၵူႈလၢႆးတၢင်းသေ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 755 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ AAPP ပဵၼ်ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပဵၼ်ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၼႆယဝ်ႉ။သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ MWD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်း AAPP ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်း...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းၶၢင် တိုၵ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းမွၵ်ႇ မီးထိုင် 5,000 ပၢႆယဝ်ႉ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူင်းၶၢင် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးထိုင် 5,000 ပၢႆယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး...

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၸီႉၸမ်ႈသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်တီႈႁိူၼ်း

မိူဝ်းဝၼ်းထီႉ 23 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:30 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ဢဝ်ၵွင်ႈၸီႉၸမ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်တီႈႁိူၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်းထႅင်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းၵူၼ်းထႆး ဢၼ်လႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၼမ်ထိုင် 3 ပွၵ်ႈ ၽၢႆႇထႆးပႆႇမီးသၢႆငၢႆ တုမ်ႉတွပ်ႇသင်။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Matichon ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ  မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇထႆး ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈႁပ်ႉ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇမိူင်းထႆးၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉၶူင်း ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼမ်ႉၶူင်း။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2015 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း...

UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလူႉတၢႆ 50 ပၢႆယဝ်ႉ

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈၵူႈသႅၼ်း ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မီး 50 ပၢႆယူႇယဝ်ႉ။တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ...

ၶႄႇ – မၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းၸုမ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုဝ်သႃႇသၼႃႇ ႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ACN ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၶႄႇ - မၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းၸုမ်းဢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုဝ်သႃႇသၼႃႇ ႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ၸွမ်းၼင်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုဝ်သႃႇသၼႃႇ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (Aid to the Church in Need International-ACN) ထတ်းထွင်ဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းပီႊ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ ထိုင်တီႈႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 19:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆ ထိုင်တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

Most Read