Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းဢၢင်ႇတေႃး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလီႈ

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး သေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလီႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း (2,000) ဢေႇၵပၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းသင်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ လႆႈတီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ သူၼ်ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇ (2,464) ဢေႇၵၼႆယဝ်ႉ။တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ November 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 19 December 2020 ၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ “သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်” ၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵေႃႉသိုၵ်း...

RCSS/SSA လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်/ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ ယွၼ်ႉၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ လႆႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ သူင်ႇထိုင်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 13...

တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈ Ketamine ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼမ်ႉၼၵ်း11.5 တၢၼ်ႇ

ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈ ၶႄးတမိၼ်ႇ (Ketamine) ဢၼ်ၼမ်သုတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၼမ်ႉၼၵ်း 11.5 တၢၼ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 28,750 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ...

သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉတင်းၼမ် 3 လၢၼ်ႉပၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး

ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးလွင်ႈလၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမႃႉတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈမိူင်ထႆးၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လၢႆလၢႆၽၢႆႇ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မီးၶၢဝ်ႇလပ်ႉဝႆႉ တေမီးလွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ...

ၼင်ႇႁိုဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေမူၺ်ႉႁၢႆ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈၽႂ်လၢႆလၢႆ?

ယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ၽေးယဵၼ်ယဵၼ် ဢၼ်မႃးယႃႉၵဝ်း လွင်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ တေမီးတေႃႇ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယင်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ/ဝဵင်းၶဝ် တေၸၢင်ႈထူပ်းၺႃးထႅင်ႈ ၽေးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်၊ မၢင်ပွၵ်ႈ မီးလွင်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19 : 00...

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2020 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈ RCSS/SSA...

Most Read