Wednesday, April 14, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႄႇသိၼ်း ဢိူင်ႇႁွင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လႄႈ သုမ်းပႃးတပ်ႉပၢင်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 03:00 မူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ Arakan Army - AA ဢၼ်ထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းထွၼ်ၸိုဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း AA ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး KNU/KNLA လႄႈ RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (CRPH) ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းႁိုင်ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 9 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵွင်ႈ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၵ်ႉႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး လၵ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ/ သူႇသမ်းၵိၼ်ပႃး ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ (6) လၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်း TNLA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼူၺ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KNU/KNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 1,000 မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉၸုမ်း 5 KNU/KNLA

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် သူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် KNU/KNLA လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ပတူဝ်ႇမၢၼ်းမၢၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉၸုမ်း 5 KNU/KNLA လၢတ်ႈတီႈ RFA ဝႃႈ − ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၵူႈဝၼ်း ၵူၺ်းယိုဝ်းယိုဝ်းၵိုတ်းၵိုတ်းဝႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ...

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်သေ တင်းၽၢႆႇ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA, AA, MNDAA ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်း...

SSPP လႄႈ TNLA ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  သွင်ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ  26 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ပီႊတႆး...

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်း Cyber တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢၼေႃးၼီးမၻ်ႉသ် (Anonymous) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသိုၵ်း တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈသၢႆႇပိူဝ်ႇ Cyber ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်း Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼိူဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် (KIA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (2) ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း (20) ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 February 2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ...

Most Read