Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်း TNLA လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 September 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်း TNLA လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ထႅင်ႈ  တီႈဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ဢိူင်ႇၶိုမ်းၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႄမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးထႅင်ႈ တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 12:00 မူင်းပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)  ၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်း...

ၵေႃႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ လႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 September 2019 ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ လႄႈ KIA , MNDAA , AA , TNLA လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈႁူင်လႅမ်း Amazing Resort ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆယဝ်ႉ။ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇၵေႃႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ ဢူးတဵင်းသေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်း လႄႈ...

သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈမိူင်းငေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 16 September 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:25 မူင်း သိုၵ်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ဢိူင်ႇၶိုမ်းၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ထိုင်ယၢမ်း 16:00 မူင်း ၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

လွင်ႈတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သင်ဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းလီၼႆႉ တေမီးၽေး

လွင်ႈၸုမ်းၵေႃႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းလီၼႆႉ တေမီးၽေး ဝႃႈၼႆ။ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2019 ဢူးသေႃႇထေးလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁိူၼ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈတပ်ႉ TNLA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႃႈတေထိုင်ပၢင်ၵုမ် တီႈၵဵင်းတုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၼင်ႇၵၼ် လႄႈ ပဵၼ်ပႃးၼႃႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 September 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 17:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း...

လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2019 လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA ၊ TNLA ၊ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႆႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း KNU လၢတ်ႈ

ႁူမ်တုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း Karen National Union - KNU လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၵိုတ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 September 2019 ႁူမ်တုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း Karen National Union – KNU ပတူဝ်ႇသေႃႇၵွႆႇထူးဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း  ၊ ၽၢႆႇသုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈၸူးလုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA ၊ TNLA ၊ AA ၊ KIA မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈပၢင်ပွႆး ဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီႊ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶၢင် တႃႇ 21 ဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 31 August 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈထႅင်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းလူင် 5 တိူင်း သေ တေလႆႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် မီးထပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ 4 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် သေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းမူတ်းဢႃႇယု ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၽၢႆႇလဵဝ် ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသိုပ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း...

ၵေႃႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 31 August 2019 ၵေႃႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ KIA၊ TNLA၊ MNDAA၊ AA တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ဝၼ်းထီႉ 31 August 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၸုမ်း AA ၽွမ်ႉတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈမိူင်းလႃး

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ AA ၶႅင်ႇသုၶ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA၊ TNLA၊ KIA၊ AA ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆႇ 4 မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇပေႃးၼႆၸိုင်...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄး သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ၸုမ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2019 ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်း ပႃးၸဵမ်ၸၼ်ႉၸွမ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ဢူး လႄႈ ၼွင်ၶဵဝ်(ၶူဝ်ၵိုတ်ႈ) 5 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 August 2019 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ...

Most Read