Wednesday, April 14, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တီႈပွၵ်ႉ (1) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ (3) ၵမ်းသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

သိုၵ်း SSPP တင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆ

ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႅၼ်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း သိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တင်း သိုၵ်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 March 2021...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 27 March 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈတေၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  Myanmar Now ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11...

EU လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) EU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (11) ၵေႃႉ...

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၵ်ႇၼႃႈဢွၵ်ႇတႃ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ

ပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း လူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆး Online Video Conference မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပဵၼ်ပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႃႈဢွၵ်ႇတႃ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၽွင်းလူင်...

CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထွၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းသၢႆမၢႆၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းသၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းသၢႆမၢႆ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် (မတရားအသင်း) ၼႆယဝ်ႉ။ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉႁူင်းပလိၵ်ႈ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ် ဝၢၼ်ႈမေႃႇလၵိၼ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်။သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် Kachin News Group ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 3 February 2021 သေ ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် − ယလၶ...

သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး 200 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်ႇထေႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်ႇၵျၢၼ်းယၢင် မိူင်းၶၢင်။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 17:00 မူင်း သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်ႇထေႃႇသေ မီးၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵူၺ်ႇထေႃႇ၊...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မႃႇသျႄႇလေႃး တႃႇ (6) ၸႄႈဝဵင်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မႃႇသျႄႇလေႃး (Martial Law) တႃႇ (6) ၸႄႈဝဵင်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး မၢႆမီႈ (23) မတ်ႉတႃ ဢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ...

ရၢတ်ႉသျႃးတေသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸူး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇလႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးတေသူင်ႇ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115...

SSPP လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထႅင်ႈ

သိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ မိူၼ်တင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း/ၼႂ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၢႆးဝၼ်း 16:00 မူင်း...

Most Read