Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း TNLA,SSPP/SSA တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (2) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 14:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA တင်း SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈလွႆယၢၼ်ႇၵိၼ်းတွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 ၸုမ်း ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်းထႅင်ႈလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 February...

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ TNLA တင်း SSPP ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS (5) ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်

ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၼႃႈမိူင်းပႆႇလႅင်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA တင်း SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် 5 ဢွင်ႈတီႈ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ...

ICJ ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ မၢႆမီႈ 2008

ၸုမ်း ICJ ဢၼ်ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၼၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၽိတ်းပႃးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆယဝ်ႉ။ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း International Commission of Jurists- ICJ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ...

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇႁိမ်းသူၼ်/ဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

TNLA ၶိုၼ်းယိုဝ်း RCSS/SSA သေ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ပဵၼ်ၽၢႆႇၶိုၼ်ႈတိုၵ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး TNLA ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီႊ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇၵၼ် ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈလႃးလႃးသေ ပဵၼ်ၽၢႆႇ TNLA တင်ႈၸႂ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼႄးၵူၺ်း ယူႇယဝ်ႉ။သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 တပ်ႉၵွင် လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈ 9−10 ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်း။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ...

SSPP/SSA တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈပေႃးဢမ်ႇလႆႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႉမတ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) သေ ဢဝ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA တီႈၼိုင်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ...

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႄၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇဢီႈသင်

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ (8) ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) ၼႄတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျႃႉဝတီႇ (MWD)။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ −...

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇ TNLA တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပွတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီးမႃးပီႊယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇ TNLA ဝႃႈၼႆ။ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မုင်းတူၺ်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) လႄႈ ပၼ်တီႈၼင်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် တိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်း

ဝၢႆးသေသိမ်းဢႃႇၼႃႇလႆႈသွင်ဝၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း ပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) လႄႈ ပၼ်တီႈၼင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် တိူင်း ဢိၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး...

PPST ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းၸုမ်း UN ႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းဢီးဝႃႈၼႆ။ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း  ၼႆယဝ်ႉ။ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ...

Most Read