Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း SSPP/SSA ၊ TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ RCSS/SSA မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇ...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈမွၵ်ႈ 10:30 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်း 1 လမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူင်းၶၢင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၸႂ်ႉ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ် (BGF) ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း KNU ႁႂ်ႈယၢင်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသုမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းပၼ် KNU/KNLA လၢႆဢွင်ႈတီႈယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေႁႂ်ႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းဢဝ်ၶိုၼ်းတပ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Reporters ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈသုမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းပၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းတႆးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈပၢႆႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (မပၶ) ဝဵင်းၸေႊၼႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူင်းၶၢင်။သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် UN တေၵႂႃႇရၢတ်ႉသျႃး တႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  Antonio Guterres တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ May 2021 တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) Dmitry Polyanskiy...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉတေႃးလႄႇထႃႉ ဢၼ် KNU ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးသေ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉတေႃးလႄႇထႃႉ ႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း ဢၼ်တပ်ႉၸုမ်း (5) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသေ ယိုတ်းဢဝ်လႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 April 2021 ၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆး 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ...

ၽွင်း KNU လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သိုၵ်းယၢင်းထႅင်ႈသွင်ၸုမ်းသမ်ႉ ဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 လိူၼ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU/KNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် DKBA လႄႈ KNU/KNLA-PC သမ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115...

ပၢင်တိုၵ်း KNU/KNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

KNU/KNLA လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းယၢင်းၵူၺ်း ပွင်ႇလႅင်းပၼ် ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထွႆသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 27 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ  ၸမ်မွၵ်ႈ 05:00...

ၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၶျၢင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတပ်ႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမတူႇပီႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

KNU/KNLA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်း

ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်း တိုၵ်ႉႁူပ်ႉၵၼ်ပႆႇႁိုင်သင် KNU/KNLA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ  ထႆးပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်း။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တဵၵ်းတဵင်ဢဝ်ၵိၼ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၽႃသွၼ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 တပ်ႉၵွင် လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ယွမ်းယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင် ဢဝ်ၵိၼ်လၢႆ ၵႆႇ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် လႄႈ ဢဝ်လၢႆပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၽႄၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23−24 April 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 574၊ ၶမယ 576...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းၶၢင် တိုၵ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းမွၵ်ႇ မီးထိုင် 5,000 ပၢႆယဝ်ႉ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူင်းၶၢင် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးထိုင် 5,000 ပၢႆယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး...

Most Read