Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇဝႃႈ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပွမ်

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ လူၺ်ႈမၢႆမီႈမႂ်ႇ 505 (က) ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

ၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တီႈ UNSC ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလၢႆးၽွင်းတၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်

ၽွင်းတၢင်ၶႄႇ Zhang Jun ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (May 2021) ၼႆႉ လၢတ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးၽွင်းတၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ၼင်ႇႁိုဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးတေဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း တိူဝ်းလိူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်ၽွင်းတၢင်ၶႄႇသေ...

ဢႃႇသီႇယၼ်ႇတေငူပ်ႉငီႉတင်းၶႄႇလႄႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ႁႂ်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ႁူမ်ႈတင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပေႃးတေတေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

UN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုင်ႈပၢႆ ၸၢင်ႈတေဢိုပ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ထိုင်မႃးပီႊၼႃႈ ပီႊ 2022 ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုင်ႈပၢႆ တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations Development program- UNDP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (27) ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉ ဝႃႈၼႆ။ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ တေပဵၼ်...

ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ

ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ပၵ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းတွၼ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 May 2021...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ယွမ်း 6 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သၢၼ်ၶတ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး (Tai Students’ Union) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ယူႇၵူႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သၢၼ်ၶတ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် UN တေၵႂႃႇရၢတ်ႉသျႃး တႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  Antonio Guterres တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ May 2021 တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) Dmitry Polyanskiy...

တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ မၵူၺ်း လႄႈ မဵၵ်ႉထိလႃႇ ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ မၵူၺ်း လႄႈ မဵၵ်ႉထိလႃႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

သၽႃးၼိူဝ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ

တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွမ်ႇပၼီႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၼိူဝ် ဢၼ်မီးၽူႈတႅၼ်းၽွင်း...

သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း NUG တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း

တွၼ်ႈတႃႇတေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းတင်းမူတ်းၼႆ  NUG တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူမ်ႉငီႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG)...

Most Read