Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ ထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းထႆး

ၶၢဝ်းတၢင်းၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ဢၼ်ဢၢင်ႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈသေတႃႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ ထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သၢမ်ၽၢႆႇ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 February 2021 (လိူမ်သၢမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉ

ပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႂ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 26 February...

ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းသိုၵ်း ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ် RCSS/SSA

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းၵိုင်၊ တူၼ်ႈတီး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႆႉပၼ်ပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ်တင်းမူတ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ် ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ...

ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပႆႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ တႃႇမႃးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February...

7 ၸိုင်ႈမိူင်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ Group of Seven (G7) ၸုမ်း 7 ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းသေ သၢၼ်ၶတ်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃႇၼႃႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးသွတ်ႉတၢႆ ယွၼ်ႉဢဝ်ၸေႃႉသဵပ်ႇၼႂ်းပလၵ်ႉၾႆး

ပဵၼ်လွင်ႈလီၾၢင်ႉတူဝ်ယႂ်ႇၼမ် ပုၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်းလၢႆ လုၵ်ႈလၢင်းၶၢတ်ႇသၢႆတႃ ၼိုင်ႈၵႅမ်ႉၵမ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးထိုင်တၢႆလႆႈ။ပိူင်ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉ သွတ်ႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၽေးၸမ်တူဝ် ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ႁူမ်ႈပႃးတင်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉသေ...

ၵွၵ်းတူၺ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၢႆးသေမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ 5 မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်း ၵွၼ်းၶေႃ တႂ်ႈဢင်းၵိတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 January 1948 ပူၼ်ႉမႃး 73 ပီ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 (ဝၼ်းၸၼ်) ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းယုၵ်ႉလိူၵ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လႆႈႁၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၼၸဢ) ဢၼ်မီးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းဝႃႈ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ ႁွင်ၵၢၼ်ၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸီႉသင်ႇၸူး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး လွၵ်ႇငိူတ်ႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တေဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းၼမ် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေ တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Civil Disobedience Movement ၼၼ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တေဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်သေပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း CDM ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်တေဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆတၢင်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

ထႆး ယိုတ်းလႆႈၽွင်ဝၢၼ်ပွမ် ၼမ်ႉၼၵ်း 22 တၢၼ်ႇ လႄႈ ၵွၼ်ႈသီပွမ် ဢိၵ်ႇ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉဝၢၼ်ပွမ်

ႁူင်းၵၢၼ်တီႈၼိုင်ႈ လၵ်ႉႁဵတ်းၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ဢၼ်ပွမ်မၼ်းသေ သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ပီႊပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်း Cyber တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢၼေႃးၼီးမၻ်ႉသ် (Anonymous) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသိုၵ်း တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈသၢႆႇပိူဝ်ႇ Cyber ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်း Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼိူဝ်...

Most Read